Đại Lý Vòng Bi > Chính sách đại lý

Chính sách đại lý

Chúng tôi sẵn sàng cung ứng cho các Đại lý/ Người sử dụng với mục đích thương mại, đối tác muốn mua vòng bi với số lượng theo yêu cầu dựa theo những mã hàng mong muốn, được xây dựng dựa trên:

Giá yêu cầu?

Chủng loại vòng bi?

Số lượng lấy theo đợt/ theo tháng/ theo năm?

Hỗ trợ khác (cùng đại lý hỗ trợ lắp đặt, thi công, bảo trì cho Nhà máy, giải quyết các vấn đề khó khăn đang gặp phải…)

Trân trọng,