Đại Lý Vòng Bi > Sản phẩm > Gối Đỡ Vòng Bi > Gối đỡ vòng bi FAG UCP212

Gối đỡ vòng bi FAG UCP212

N/A

Mã hàng

Giá

Vui lòng liên hệ
NHÃN HIỆU
MÃ HÀNG
VÒNG BI
TẢI TRỌNG ĐỘNG (KN)
TẢI TRỌNG TĨNH (KN)
d
H
J
L
H1
H2
FAGUCP212UC21252366069,818424125138
FYHUCP212UC21252.436.26069,818424125138
ASAHIUCP212UC21252.536.16069,818424125138
NTNUCP212UC21252.532.86069,818424125138

 

Leave a Reply