Đại Lý Vòng Bi > Tài Liệu Vòng Bi > Tư vấn chuyển đổi vòng bi

Tư vấn chuyển đổi vòng bi

Chuyển đổi vòng bi dựa trên:

  1. Mã số vòng bi bất kỳ, nhãn hiệu đang sử dụng.
  2. Kích thước đường kính trong, đường kính ngoài, bề dày vòng bi.
  3. Hình dáng viên bi, có bao nhiêu dãy bi.

Vui lòng gọi bộ phận kỹ thuật để được tư vấn chính xác 028 3891 2728.