Đại Lý Vòng Bi > Tài Liệu Vòng Bi > Hướng dẫn cách lựa chọn khe hở vòng bi bạc đạn

Hướng dẫn cách lựa chọn khe hở vòng bi bạc đạn

Khe hở vòng bi là chi tiết quan trọng  trọng quá trình sử dụng vòng bi. Hãy cùng tìm hiểu để biết  thêm về các cách lựa chọn khe hở thích hợp.

Định nghĩa về khe hở bạc đạn

Là khoảng cách mà một vòng của vòng bi có  thể dịch chuyển tương đối so với vòng kia theo phương hướng kính (khe hở hướng kính) và theo phương dọc trục (khe hở dọc trục).

khe hở vòng bi

Phân biệt giữa khe hở khi chưa lắp đặt và khe hở đã được lắp và đạt đến nhiệt độ làm việc ổn định (khe hở hoạt động). Ban đầu (trước khi lắp) lớn hơn khe hở hoạt động vì sự khác biệt về chế độ lắp và sự giản nở nhiệt khác nhau giữa các vòng của vòng bi và những bộ phận kế cận làm cho các vòng của vòng bi có thể bị nén lại.

phân biệt khe hở vòng bi

Vậy sao cần quan tâm đến khe hở vòng bi?

Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng tới tuổi thọ của vòng bi, sự rung, độ nóng và âm thanh.
Theo lý thuyết, tuổi thọ vòng bi sẽ kéo dài nếu vòng bi hoạt động tải trọng nhẹ, biết trước (ứng với khe hở là nhỏ). Nếu một vòng bi vận hành với một tải trọng nhẹ thì quan tâm lớn nhất là phải phân tích và thiết kế ứng dụng thích hợp.

Để đảm bảo tải trọng đặt trước không bắt đầu gia tăng trong quá trình vận hành vòng bi. Đến một mức độ nào đó sẽ dẫn đến mức độ nhiệt độ trở nên tăng liên tục làm cho tải trọng đặt trước lớn kéo theo nhiều nhiệt lượng hơn khiến cho vòng bi sớm bị hư hỏng.

Khe hở vận hành quá lớn sẽ không có khả năng chịu lực tối đa. Để ngăn chặn các sự cố khe hở, phải chọn khe hở chưa được lắp ráp để nó làm việc thích hợp hơn (Lưu ý: Vòng bi được chọn phải đúng với chức năng, vị trí chính xác với tải trọng đặt trước, nhưng mức tải trọng được điều khiển chính xác khi lắp rắp).

Cách lựa chọn khe hở phù hợp

Đối với vòng bi hướng tâm không tách rời và vòng bị trụ hướng tâm được lắp ráp trong một nhóm không có khoảng cài đặt là khe hở trong “không lắp”. Khe hở trong ban đầu sẽ bằng khe hở không lắp trừ cho khoảng cách khe hở mất đi do quá trình lắp ráp.

Nhóm khe hở cụ thể là:

–      C2: Nhỏ hơn khe hở bình thường

–      CN: Khe hở bình thường

–      C3: Lớn hơn khe hở bình thường.

Khe hở CN (bình thường) được xác định để lựa chọn thích hợp sau khi lắp ráp vòng bi vào trục theo kiểu lắp có độ dôi nhưng lại lắp không có độ dôi (không có sự dao động) giữa vòng ngoài và gối đỡ, và nhiệt độ.

Ký hiệu phụ về khe hở 

Ký hiệu phụ về khe hở của vòng bi

Leave a Reply