Đại Lý Vòng Bi >

Sự cố vòng bi và cách xử lý

Vòng bi hoạt động theo thời gian sẽ xảy ra hư hỏng là điều không thể tránh khỏi. Hư hỏng theo thời gian đến độ mỏi (đạt tuổi thọ) thì dạng hư […]